Welkom op de website van twee onderzoeken rondom het thema 'Doorbreek het ritme van depressie'.

 

Let op: deelname aan het onderzoek is niet meer mogelijk omdat het beoogde aantal deelnemers is bereikt. Momenteel proberen we financiering rond te krijgen voor vervolgonderzoek naar laagdrempelige terugvalwerende interventies bij depressie. Belangstellenden hiervoor kunnen contact opnemen via doorbreekdepressie@gmail.com. Recentelijk is er tevens een verwant onderzoek gestart vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen naar de werkingsmechanismen van preventieve cognitieve training. In dit fMRI-onderzoek wordt de hersenactiviteit van mensen die individuele preventieve cognitieve training hebben ontvangen, vergeleken met mensen die de training niet hebben ontvangen. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in  welke processen belangrijk zijn om de kwetsbaarheid voor depressie te verminderen, om zo bij te dragen aan het ontwikkelen van effectievere preventiemethoden. Voor dit onderzoek zoeken we mensen die in het verleden minstens twee keer depressief zijn geweest, maar dat nu niet meer zijn. Ook zoeken we mensen die nog nooit depressief zijn geweest. Meer informatie is te vinden op www.depressiestudie.com of via depressiestudie@umcg.nl.

 

Depressie wordt gezien als een recidiverende aandoening. Uit onderzoek blijkt dat mensen die hersteld zijn van een depressie, een grote kans hebben op depressieve terugval (na 1 episode 50%, na 2 episodes 70% en na 3 episodes 90% kans op depressieve terugval). Behandeling van depressie moet daarom niet alleen gericht zijn op herstel van depressie maar ook op het voorkomen van terugval, zogenaamde terugvalpreventie. Daarom vinden er momenteel binnen de Rijksuniversiteit Groningen 2 onderzoeken plaats naar het voorkomen van terugval bij depressie door middel van een preventieve cognitieve training, gebaseerd op de cognitieve therapie van Beck. De training richt zich onder andere op het aanpassen van leefregels en dagdromen.


Een studie richt zich op de vraag of deze preventieve cognitieve training beter werkt indien het gecombineerd wordt met het voortzetten van medicatie of dat deze training in plaats van medicatie kan worden gegeven om een terugval in een nieuwe depressieve episode te voorkomen.
 In de andere studie wordt de preventieve cognitieve training in zijn geheel via het internet aangeboden en onderzocht op (kosten)effectiviteit in het voorkomen van terugval. Deelname aan beide studies is niet langer mogelijk omdat het beoogde aantal deelnemers is behaald. 
 

Voor- en nadelen

Mocht uit de vragenlijsten die u invult blijken dat de depressie is teruggekomen, dan stellen wij u daarvan op de hoogte, zodat u daarover contact met uw huisarts, psychiater of psycholoog kunt opnemen.

Reiskosten en vergoeding

U krijgt voor het invullen van alle vragenlijsten en het deelnemen aan de telefonische interviews, als dank voor uw deelname aan het onderzoek, een vergoeding van 25 euro.

Informatie van hulpverlener / huisarts

Voor het onderzoek is het nodig dat wij kunnen beschikken over uw toestemming om uw behandelaar/huisarts te benaderen om informatie over uw huidige 

Rapportage

De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een verslag voor het ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en in wetenschappelijke artikelen. We willen nogmaals benadrukken dat uw naam...