Welkom op de website van twee onderzoeken rondom het thema ‘Doorbreek het ritme van depressie’.

Bent u in het verleden meerdere keren depressief geweest?
Dan kunt u zich aanmelden voor een van onze onderzoeken.

Depressie wordt gezien als een recidiverende aandoening. Uit onderzoek blijkt dat mensen die hersteld zijn van een depressie, een grote kans hebben op depressieve terugval (na 1 episode 50%, na 2 episodes 70% en na 3 episodes 90% kans op depressieve terugval). Behandeling van depressie moet daarom niet alleen gericht zijn op herstel van depressie maar ook op het voorkomen van terugval, zogenaamde terugvalpreventie.

Daarom vinden er momenteel binnen de Rijksuniversiteit Groningen 2 onderzoeken plaats naar het voorkomen van terugval bij depressie door middel van een preventieve cognitieve training, gebaseerd op de cognitieve therapie van Beck. De training richt zich onder andere op het aanpassen van leefregels en dagdromen.

Eén studie richt zich op de vraag of deze preventieve cognitieve training beter werkt indien het gecombineerd wordt met het voortzetten van medicatie of dat deze training in plaats van medicatie kan worden gegeven om een terugval in een nieuwe depressieve episode te voorkomen. U kunt mogelijk nog deelnemen aan deze studie. In de andere studie wordt de preventieve cognitieve training in zijn geheel via het internet aangeboden en onderzocht op (kosten)effectiviteit in het voorkomen van terugval. Deelname aan de internetstudie is niet langer mogelijk.

Twitter

Voor- en nadelen

Mocht uit de vragenlijsten die u invult blijken dat de depressie is teruggekomen, dan stellen wij u daarvan op de hoogte, zodat u daarover contact met uw huisarts, psychiater of psycholoog kunt opnemen.

Lees meer

Reiskosten en vergoeding

U krijgt voor het invullen van alle vragenlijsten en het deelnemen aan de telefonische interviews, als dank voor uw deelname aan het onderzoek, een vergoeding van 25 euro.

Informatie van hulpverlener / huisarts

Voor het onderzoek is het nodig dat wij kunnen beschikken over uw toestemming om uw behandelaar/huisarts te benaderen om informatie over uw huidige 

Lees meer

Rapportage

De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een verslag voor het ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en in wetenschappelijke artikelen. We willen nogmaals benadrukken dat uw naam...

Lees meer